Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Τεχνολογία αιχμής: Παραγωγική διαδικασία μελισσοτροφών της BeeNectar


Παρακολουθείτε ένα βίντεο σχετικά με την παραγωγική διαδικασία και τυποποίηση των μελισσοτροφών της εταιρείας μας. Συσκευάζονται σε σακουλάκια του ενός κιλού, τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια των 24 τεμαχίων και καταλήγουν σε παλέτα των 42 χαρτοκιβωτίων.Κατά τη τυποποίηση, όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα πάντα γίνονται αυτόματα από τα σύγχρονα μηχανήματα (παραγωγή 1500 κιλών την ώρα). Το ανθρώπινο δυναμικό επεμβαίνει μόνο στον έλεγχο και στην τοποθέτηση των τεμαχίων στα χαρτοκιβώτια και στη παλέτα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα : https://www.beenectar.com


You are watching the production process and standardization of our beefood. It is packaged in items of one kilo each, placed in cartons of 24 items and finally end up in a pallet of 42 cartons.

During standardization, as you can see in the video, everything is automatically done by modern machines (1500 kg / hour). Human resources only intervene in the control and placement of the items in the cartons and the pallet.

More information website: https://www.beenectar.com