Αγροτικά θέματα

Αγροτικά θέματα

"Πασῶν τῶν ἐπιστημῶν μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία ἐστί "

Ο μεγάλος Αριστοτέλης, λέει στα Πολιτικά του: 

Η καλλίτερη πολιτεία είναι η γεωργική, εκεί δηλαδή που οι περισσότεροι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία "βέλτιστος γάρ δῆμος ὁ γεωργικός ἐστίν, ὅπου ζεῖ τό πλῆθος ἀπό γεωργίας ἤ νομῆς" . Και καταλήγουμε με μία διάσημη φράση, και πάλιν του Αριστοτέλους, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ως προμετωπίδα σε όλες τις ανώτατες και ανώτερες γεωπονικές ή γεωργικές σχολές τις Χώρας: "Πασῶν τῶν ἐπιστημῶν μήτηρ τε καί τροφός Γεωργία ἐστί "

Βρείτε εδώ αναρτήσεις που έχουν ως θέμα μόνο Αγροτικά θέματα