Έρχεται το τσεκ για την κορονοενίσχυση: Κατάθεση αιτήσεων νομαδικής μελισσοκομίας μέχρι 10/2/22 - MELISSOCOSMOS

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Έρχεται το τσεκ για την κορονοενίσχυση: Κατάθεση αιτήσεων νομαδικής μελισσοκομίας μέχρι 10/2/22


Σχόλιο Melissocosmos
Μπήκαν στους λογαριασμούς των μελισσοκόμων σήμερα τα χρήματα για τον κορονοιό.

Κατάθεση των αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας γίνεται αυτή την περίοδο. Αφορούν τις δράσεις 3.1 και 3.2. 

Για την δράση 3.1 η κατάθεση των αιτήσεων θεωρητικά ξεκινά από τον Αύγουστο αλλά πρακτικά οι μελισσοκόμοι τις καταθέτουν από 1 Ιανουαρίου μαζί με τη δράση 3.2.

Όσον αφορά τις κορονοενισχύσεις στη μελισσοκομία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, οι ενισχύσεις αναμένεται να καταβληθούν μέσα στον Ιανουάριο. Η πληρωμή των κρατικών ενισχύσεων πάντως έχει καθυστερήσει (έπρεπε να είχε πληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου) λόγω των προβλημάτων με την επιστρεπτέα προκαταβολή στους χοιροτρόφους (οι οποίοι θα πληρωθούν μαζί με τους μελισσοκόμους την κορονοενίσχυση).

Αναλυτικά οι δράσεις για τη νομαδική μελισσοκομία αφορούν:

1) Τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών μέχρι και 10% επί των κατεχόμενων καθώς και η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κινητών βάσεων μέχρι και 20% επί των κατεχόμενων. Τα παραστατικά αγοράς πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου 2021 έως και την 20η Μαΐου 2022.

Οι δικαιούχοι πρέπει να τηρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσοσμηνών.
β) να έχουν καταθέσει δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021.
Οι αιτήσεις κατατίθενται έως και 10 Φεβρουαρίου 2022.

Δικαιολογητικά
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συμπληρωμένη την οποία παραλαμβάνετε μαζί με την αίτηση. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.
3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.
4. Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς κυψελών.

2) Τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας, από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον και σε απόσταση τουλάχιστον 50 χλμ. κατά το χρονικό διάστημα από την 11η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 20η Ιουνίου 2022.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
α) να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της οικογενειακής παραγωγής τους να είναι 5.000 ευρώ
γ) να έχουν καταθέσει δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021.
Οι αιτήσεις κατατίθενται από 1 Ιανουαρίου 2022 έως και 10 Φεβρουαρίου 2022.

Δικαιολογητικά:

Φάση 1η - Κατάθεση από 01/01/2022 έως 10/02/2022
1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 συμπληρωμένη την οποία παραλαμβάνετε μαζί με την αίτηση. Την προμηθεύεστε από το Κέντρο Μελισσοκομίας.
3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) καθώς και ότι ο αιτών είναι ο κύριος δικαιούχος.

Φάση 2η - Κατάθεση έως 20/06/2022
1. Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών.
2. Αντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος.
3. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της δράσης. 
4. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Φ.Χ.Ι, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.
5. Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ: Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου και της σελίδας θεώρησης.
6. Πρωτότυπα Δελτία αποστολής εαρινής - θερινής περιόδου και αποκόμματα διοδίων στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Φ.Ι.Χ και υπάρχουν ή φορτωτικές στην περίπτωση όπου η μετακίνηση γίνεται με Φ.Δ.Χ.

Παϊσιάδης Σταύρος

ΠΗΓΗ

Στηρίξτε τον Melissocosmo κάνοντας like πατήστε το πλήκτρο (ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ)...